AGV en pensioenen

De commissie Pensioen van de AGV zet zich in voor alle groepen gepensioneerden van Achmea. 
Wij komen op voor hun pensioenbelangen.
 
Lees hoe wij dat doen, wat onze visie is en wie wij zijn. 
 
Uw vragen en uw mening zijn voor ons van groot belang, stuur ze ons toe met het contactformulier.

Hoe doen wij het?
De commissie Pensioen:
  • houdt de vinger aan de pols over de gang van zaken bij de pensioenuitvoerders, Pensioenfonds Achmea, SBZ Pensioen en Achmea Pensioen&Leven.
  • zorgt voor goed contact met onze vertegenwoordigers in de pensioenfondsen
  • volgt kritisch de pensioenverhogingen (indexaties)
  • is actief in de Koepel van gepensioneerden en houdt contact met andere gepensioneerden-verenigingen van financiële bedrijven
  • bezoekt congressen en seminars, en leest alles wat los en vast zit over de actuele ontwikkelingen van de Wet toekomst pensioenen
  • voert overleg met sociale partners bij Achmea en SBZ Pensioen over de uitwerking van nieuwe pensioenregelingen, maakt gebruik van het wettelijk hoorrecht
  • en: last but not least: houdt u op de hoogte en zorgt ervoor dat we weten wat er onder onze leden leeft!