Vraag en antwoord

Kan het nieuwe pensioenpotje leegraken?

Nee, we leggen dat kort uit.

U heeft nu een levenslange pensioenuitkering. Dit blijft in het nieuwe systeem ook.
Bij de overgang naar het nieuwe systeem, wordt uw huidig pensioen omgezet in pensioenvermogen. Hierdoor ontstaat een individueel pensioenvermogen (pensioenpotje).

Bij de berekening van dat potje wordt rekening gehouden met een toekomstig rendement en een verwachte levensduur. Het lopende pensioen blijft gehandhaafd.

Het individuele pensioenvermogen wordt collectief belegd en het risico van langer leven dan verwacht wordt in de hele groep gedeeld.
Dit heeft tot gevolg dat het potje altijd voldoende is voor een levenslange pensioenuitkering. Het potje kan daarom niet leeg worden.