Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV) besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. De AGV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid. Op de website gebruiken we gemakshalve de mannelijke aanspreekvorm, daar waar u natuurlijk ook de vrouwelijke aanspreekvorm kunt lezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de AGV.

Hyperlinks

De AGV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

De AGV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.