Reglementen

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Statuten

Artikel 1 - Naam en Zetel

1.1     De vereniging draagt de naam: "Achmea Gepensioneerden Vereniging".

1.2     De vereniging kan zich in het maatschappelijke verkeer bedienen van de afkorting AGV.

1.3     De vereniging heeft haar zetel te Zeist.

1.4     De vereniging is opgericht op dertien juli tweeduizendtien

Huishoudelijk reglement d.d. 29-11-2018

Artikel 1 - Reglement

Huishoudelijk reglement van de Achmea Gepensioneerden Vereniging versie 29 november 2018 2 Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 17 van de statuten van de Achmea Gepensioneerden Vereniging, statutair gevestigd te Zeist (hierna de AGV). Dit huishoudelijk reglement is opnieuw vastgesteld door de Algemene Vergadering van de AGV op 29 november 2018.

1 1 Bij de regelingen, die in dit huishoudelijk reglement worden opgenomen, is artikel 17 van de statuten leidend.

1.2 Het woord ‘bestuur’ in artikel 2 van de statuten wordt gelezen als ‘kernbestuur’ in alle uitingen van AGV met uitzondering van de statuten.

1.3 Onder belangenbehartigingcommissies worden verstaan de Commissie Pensioen en de Commissie Zorg, Welzijn en  Wonen.

1.4 Onder de vier commissies worden verstaan de Commissie Pensioen, de Commissie Zorg, Welzijn en Wonen, de Commissie Communicatie en de Commissie Systeembeheer.