Reglementen

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Statuten

Artikel 1 - Naam en Zetel

1.1.           De vereniging draagt de naam: "Achmea Gepensioneerden Vereniging".

1.2.           De vereniging kan zich in het maatschappelijke verkeer bedienen van de afkorting AGV of Ageevee.

1.3.           De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zeist.

1.4.           De vereniging is opgericht op dertien juli tweeduizendtien.

Huishoudelijk reglement, versie 27 november 2023

Artikel 1 - Reglement

Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 17 van de statuten van de Achmea Gepensioneerden Vereniging, statutair gevestigd in de gemeente Zeist (hierna de AGV).

Dit huishoudelijk reglement is opnieuw vastgesteld door de Algemene Vergadering van de AGV op 27 november 2023.

Artikel 1

1.1         Bij de regelingen, die in dit huishoudelijk reglement worden opgenomen, is artikel 17 van de statuten leidend.

1.2         Het woord ‘bestuur’ in artikel 2 van de statuten wordt gelezen als ‘kernbestuur’ in alle uitingen van AGV met uitzondering van de statuten.

1.3         Onder belangenbehartigingcommissies worden verstaan de Commissie Pensioen en de Commissie Gezondheid & Wonen.

1.4         Onder de vier commissies worden verstaan de Commissie Pensioen, de Commissie Gezondheid & Wonen, de Commissie Communicatie en de Commissie Systeembeheer.