Hoorrecht gepensioneerden wordt serieus genomen in de Tweede Kamer

Hoorrecht gepensioneerden wordt serieus genomen in de Tweede Kamer

In de nieuwe pensioenwet hebben de deelnemers geen instemmingsrecht of hun pensioen overgaat naar de nieuwe regeling. Daarvoor in de plaats heeft de Minister in de wet opgenomen dat verenigingen van gepensioneerden hierover 'hoorrecht' hebben.

In de Tweede Kamer is 4 juni de motie “Onderzoek hoorrecht” aangenomen
Deze is gemaakt door onder andere Agnes Joseph van NSC, waarin gevraagd wordt te onderzoeken hoe het hoorrecht in de praktijk werkt. Er zijn namelijk signalen dat het hoorrecht niet overal even serieus genomen wordt. De motie vraagt aan de regering om onafhankelijk onderzoek te laten doen of het hoorrecht in de praktijk voldoet aan de wensen van de deelnemers en ook juridisch voldoet. En om de resultaten van dat onderzoek binnen vijf maanden aan de Kamer te sturen. 

De AGV bereidt zich voor op het uitoefenen van het hoorrecht
Dan zijn we er klaar voor als de plannen van Achmea en de vakbonden aan ons voorgelegd worden.

De planning is dat in het vierde kwartaal van dit jaar de plannen uitgewerkt zijn en wij 'gehoord' gaan worden. 

In onze position paper hebben we aangegeven hoe wij de plannen gaan beoordelen. Het position paper ligt nu bij Achmea en de vakbonden. Zo kunnen ze er nu alvast rekening mee houden. 

Uw vragen en antwoorden zijn beschikbaar op de site
Bedankt voor de vragen over het nieuwe stelsel, op de locatievergaderingen en via de mail. 

Een aantal van deze vragen hebben we toegevoegd aan de rubriek Vraag en antwoord. Ook vindt u hier de laatste versie van onze position paper lees AGV en Pensioenen