Presentatie pensioenbijeenkomsten beschikbaar

Presentatie pensioenbijeenkomsten beschikbaar

De afgelopen maanden is op de bijeenkomsten van de AGV locaties het onderwerp pensioen besproken.
De commissie pensioen presenteerde daar wat er gaat veranderen met het pensioen, wie daarover beslissen, wanneer het gaat spelen en hoe de AGV er naar kijkt. 
De bijeenkomsten werden goed bezocht, gemiddeld waren er per bijeenkomst 100 leden met hun partners aanwezig. 
Er waren veel vragen en er werd soms volop gediscussieerd.
De commissie heeft veel steun gekregen voor onze aanpak, wij kijken er positief op terug.
U kunt de presentatie hier nalezen.