Klankbordgroep gestart!

Klankbordgroep gestart!

Klankbord voor de Commissie Pensioen!


15 leden van de AGV zijn in december bij elkaar gekomen om met de Commissie Pensioen mee te denken over de nieuwe regeling voor ons pensioen. Een leuke en nuttige vergadering waarin vragen beantwoord werden en meningen gedeeld.Alle locaties van de AGV hebben 1of 2 personen afgevaardigd. Een aantal leden zijn persoonlijk uitgenodigd.

231223 Klankbordgroep

Aan de hand van stellingen gaven de leden hun mening over onderwerpen, die ook in het position paper langs komen.
. Moet er straks ook een keuze zijn voor een vaste uitkering?
. Willen we dat door het vullen van een reserve de schommelingen in het pensioen straks kunnen worden opgevangen?
. Wat voor gevolgen heeft dat voor de pensioenen bij de start van het nieuwe stelsel?

De nieuwe regeling voor onze pensioenen is er nog niet. De klankbordgroep leden vinden het erg belangrijk dat we straks heel goede en concrete informatie krijgen van het pensioenfonds, zodat de gepensioneerden alles goed op een rij kunnen zetten.
Hoewel een deel van de leden liever in het oude stelsel zou blijven, is er een grotere groep die ook veel positieve kanten ziet aan de overgang.
De pensioenen kunnen door het huidige vermogen van het fonds mogelijk zelfs verhoogd worden bij de start.
Deze inbreng krijgt een plaats in een nieuwe versie van het position paper. Dit doument  zullen we aan Achmea en de vakbonden voorleggen, zo kan er geen twijfel zijn over waar de AGV staat. Dat nieuwe position paper zullen we ook weer voor alle leden op de website plaatsen.

In het begin van 2024 zal de Commissie Pensioen in alle locatievergaderingen komen. Daar zal de stand van zaken worden verteld. Hou de uitnodigingen van uw locatie dus in de gaten!