Bianca Tetteroo, Voorzitter Raad van Bestuur Achmea, in gesprek met de Achmea Gepensioneerden Vereniging

Bianca Tetteroo, Voorzitter Raad van Bestuur Achmea, in gesprek met de Achmea Gepensioneerden Vereniging

Actieve Gepensioneerden Vereniging en de nieuwe website
“Om maar met de deur in huis te vallen: ik vind het mooi hoe actief de Achmea Gepensioneerden Vereniging is.
Als ik kijk naar de nieuwe website, ageevee.nl dan is deze helemaal BEATS: Bevlogen,
Eigentijds, Ambitieus, Trots en Slagvaardig – de kernwaarden van Achmea. De nieuwe website is
mooi vormgegeven en nodigt uit tot interactie. Daarnaast ademt het ook de ambitie om wat voor
elkaar te betekenen, zeker op de ook voor Achmea belangrijke thema’s Gezondheid & Wonen en
Pensioen.

Ik vind het sowieso waardevol dat de oud-collega’s zich nog zo betrokken voelen bij Achmea
Bij Achmea kennen we een traditie van langdurige dienstverbanden. Mensen die 10, 20, 30 jaar of langer
bij ons hebben gewerkt is geen uitzondering. Het zegt iets over de mensen die bij ons werken en hebben gewerkt.
Mensen die iets willen betekenen voor onze 10 miljoen klanten én iets willen
bijdragen aan de samenleving.

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven
Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en 
plezierig en gezond met én naast elkaar leeft, is ons ideaalbeeld. Op een manier die langdurig kan
voortbestaan. Dat vraagt om bevlogen mensen die deze ambitie delen en hieraan bij willen dragen.
En deze bevlogenheid stopt niet bij ‘de voordeur’. Het is mooi om te zien dat deze betrokkenheid óók
bij onze gepensioneerde collega’s nog zichtbaar is.

Onze AGV vertegenwoordigt een belangrijke groep in de samenleving
Nederland vergrijst en wordt steeds ouder. Daar hebben we vanuit Achmea oog voor.
Dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee waar wij ons voor inzetten. In onze campagne
‘Gelukkig oud worden volgens Achmea’ gaan wij in op de dilemma’s rond gezondheid en wonen.

Ons land vergrijst snel. Daardoor hebben we extra woningen nodig waar je prettig kunt wonen als je
ouder bent. En dat terwijl er nu al een tekort is aan woningen én de zorg onder druk staat. Met 10
miljoen klanten voelen wij de verantwoordelijkheid ons in te zetten voor dit vraagstuk. Met onze
merken Zilveren Kruis en Achmea Real Estate ontwikkelen we nieuwe woonvormen en bieden we
slimme aanpassingen in huis. Maar oplossen kan Achmea niet alleen. Daarom zoeken we
samenwerking met overheden en organisaties die zich bezighouden met zorg en wonen.

Daarnaast roepen we Nederland op om zelf over na te denken over waar je gelukkig oud wilt
worden. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Want een fijne woning, die ook straks bij je
past, ligt niet voor het oprapen. Zo zorgen we samen dat fijn, gezond en gelukkig wonen voor
iedereen bereikbaar is.

Zojuist hebben wij de Achmea Woontest geïntroduceerd
De Achmea Woontest helpt mensen beter Inzicht te krijgen in de toekomstige woonwensen ten opzichte van de huidige woonsituatie. De uitkomst van de test laat zien waarmee je al goed bezig bent en waarop je actie kunt ondernemen.
We helpen op weg met informatie en tips.
Dus ik nodig eenieder vooral uit om onze Achmea Woontest te doen. Misschien woon je al
levensloopbestendig, maar misschien brengt het je nieuwe inzichten waar je wat mee kunt. Ik ben
benieuwd wat jullie van onze test vinden.”

Met vriendelijke groet,

Bianca Tetteroo,

Voorzitter Raad van Bestuur Achmea