Uw gegevens in vertrouwde handen

Wanneer u lid bent van de AGV (of wanneer u lid wilt worden) hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met die persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

In ieder geval vragen wij uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer). Verder vragen we u naar uw leeftijd, pensioendatum en eventueel of u na uw dienstverband met Achmea bij een andere werkgever heeft gewerkt en uw bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van uw contributie. Ook vragen we u naar uw voorkeuren en interesses.
Op bijeenkomsten van de AGV kunnen foto's worden gemaakt die worden gebruikt bij verslagen op de website en/of de nieuwsbrief. Als u bezwaar hebt tegen publicatie van foto's waarop u zichtbaar bent, dient u vooraf, bij aanmelding/aanvang van het evenement hiervan melding te maken. Achteraf kunnen foto's op de website altijd worden verwijderd.
Een foto die u zelf bij de uw gegevens in de ledenadministratie heeft geplaatst, kunt u zelf verwijderen.
Meestal geeft u deze gegevens zelf aan ons door.

Wij gebruiken ook cookies

Wanneer u onze website bezoekt leggen wij zg. cookies vast op uw apparatuur. Deze cookies worden alleen gebruikt voor de juiste en gebruikersvriendelijke werking van onze website en ledenadministratie. 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over de activiteiten van de AGV, al naar gelang de door u aangegeven interesses, en om deze activiteiten uit te kunnen voeren. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens om de administratie van de vereniging te kunnen voeren en de contributie te innen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om met HR Achmea een toets te doen in het kader van recht op personeelskorting op verzekeringen van Achmea. En voor het toezenden van informatie zoals bijv. over een eindejaarsattentie.Verder kunnen wij uw gegevens gebruiken voor statistische doeleinden.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

We gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • Brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
 • Wanneer u op onze website voor het laatst heeft ingelogd.

AGV is verantwoordelijk

Achmea Gepensioneerden Vereniging is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke).

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor andere leden zijn, alleen als u dit toestaat, uw naam, adres en e-mailadres zichtbaar.
Soms geven wij uw gegevens door aan anderen. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevensdelen met leveranciers en zakelijke partners, die diensten voor AGV uitoefenen, zoals drukken en verzenden van nieuwsbrieven en bezorging van kerstpakketten.

Opslag en verwerking van uw gegevens

Wij zorgen er voor dat uw gegevens in principe uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden opgeslagen en verwerkt. Mocht  het toch nodig zijn gegevens door te geven naar ontvangers buiten de EER, dan doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels als in Nederland.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Wij hebben duidelijke instructies gegeven hoe omgegaan moet worden met uw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

De extra gevoelige gegevens zoals oa. gebruikersnaam en wachtwoord zijn uitsluitend zichtbaar voor u of kunnen alleen door u worden opgevraagd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben gedurende uw lidmaatschap van de AGV. Wanneer er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te bewaren, hanteren we de dan geldende termijn. Daarna verwijderen wij uw gegevens. In ieder geval worden uw gegevens verwijderd twee jaar nadat uw lidmaatschap van AGV is beƫindigd.

Regels en wetten voor de bescherming van persoonsgegevens

Wij houden ons aan de wetten en regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Onder andere:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Telecommunicatiewet.

Uw rechten

Uw rechten zijn in de AVG geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
  • Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook mailen. 
 • uw toestemming stoppen.
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen.
  • Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur ons een e-mail en stuur dan een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto dan alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de AGV:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 18 mei 2018.