In ons land begint langzamerhand de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) van de ouderenbonden op steeds meer plaatsen een bekend begrip te worden.

vrijwilligeouderenadvsieurIn sommige delen van het land zijn ze al langer actief, in andere delen wordt er aan de opleiding gewerkt. Ook in de toelichting bij de nieuwe wetgeving ( Wmo 2015) wordt de naam en de functie van de VOA benoemd.

Wat is een VOA?

Een VOA is een –meestal wat oudere - vrijwilliger, die na een gedegen training, zelfstandig wonende ouderen helpt om de regie over het eigen leven te behouden.

Wat doet een VOA?

Een vrijwillige ouderenadviseur zoekt samen met de ouderen naar een balans in welzijn. Hierbij worden dezelfde levensgebieden gehanteerd als bij het keukentafelgesprekken zoals deze thans gevoerd worden door de gemeenten bij een Wmo aanvraag. De ouderenadviseur kan dan ook goed ondersteuning, voor, tijdens en ná dit gesprek bieden.

Een VOA bevordert dat de zelfstandig wonende oudere de regie over haar of zijn eigen leven houdt. De adviseur heeft kennis over de terreinen welzijn, zorg en wonen. Hij of zij overlegt met een oudere die om advies vraagt, verheldert het probleem en helpt bij het formuleren van een hulpvraag. Bij een Wmo aanvraag zoekt vervolgens zoekt de consulent van de gemeente de juiste voorzieningen en zorgt, dat de hulp daadwerkelijk op gang komt. Wanneer het gaat om verschillende voorzieningen blijft de VOA (vaak samen met de oudere of de familie) de hulpverlening coördineren en bewaken.

Ervaring met levensvragen

Ouderen komen meestal in contact met een VOA vanwege een praktische aanleiding ( bijvoorbeeld een Wmo aanvraag). Eenmaal in gesprek kan blijken, dat er meer speelt en dat de oudere ook behoefte heeft aan meer aandacht voor andere levensvragen.

De VOA gebruikt de levensloopbenadering om wensen en behoeften van de ouderen in kaart te brengen.

De levensloopbenadering gaat uit van drie kernwaarden:

  • Stuurkracht en regie over eigen leven;
  • Balans tussen vijf levensgebieden lichaam en geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeid en presteren en waarden en inspiratie;
  • Een inspirerende leefomgeving.

Vooral het domein ‘waarden en inspiratie’ biedt aanknopingspunten om aandacht te besteden aan levensvragen van ouderen.

De kanteling van de maatschappij naar een participatiesamenleving, zoals de huidige regering die voor ogen heeft, vraagt om eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid waar dat kan en om gepaste zorg door de overheid waar dat niet door de burger in de directe omgeving kan worden geboden.

Hierbij kan de VOA een belangrijke rol spelen. De eigen kracht van de cliënt wordt versterkt, waardoor hij of zij weerbaarder wordt.

Denkt u, dat een dergelijke taak op uw lijf geschreven is? Of heeft u behoefte aan een gesprek met een VOA neem dan contact op met een plaatselijke VOA afdeling in uw woonplaats of via een ouderenbond.

Op de volgende websites vindt u nadere informatie:

www.pcob.nl/ledenvoordeel/ouderenadvisering/

www.uniekbo.nl/speciaal-voor-leden/ouderenadvisering/ouderenadvisering.html/

www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/anbo-diensten/ouderenadvisering