We worden ouder dan ooit. Langer in gezondheid van de goede dingen in het leven genieten. Wie tekent daar niet voor? Natuurlijk blijft u graag zo lang mogelijk actief. Maar als u ouder wordt gaat dit misschien minder makkelijk of kunt u wel wat extra steun gebruiken. Hoe houdt u de regie over uw eigen leven? Zilveren Kruis ontwikkelde speciaal voor u vergoedingen, diensten en services. U leest er meer over in de brochure "PRETTIGER OUDER WORDEN"  pdfZilveren Kruis - brochure prettiger ouder worden.pdf

In ons land begint langzamerhand de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) van de ouderenbonden op steeds meer plaatsen een bekend begrip te worden.

Wat betekenen de natura-, de restitutie- en de combinatiepolis voor de keuzevrijheid in de zorg? En kan ik mijn arts, fysiotherapeut, ziekenhuis al kiezen op basis van kwaliteitsvergelijkingen?

Deze twee kwesties komen hier aan bod.  Omdat de meesten van de AGV-leden bij Zilveren Kruis (ZK) verzekerd zijn, wordt ZK als voorbeeld genomen.

In dit artikel beperken wij ons tot de basisverzekering en de aanvullende verzekering. AWBZ-zorg komt dus niet aan de orde. In dit artikel wordt voorts afgezien van het eigen risico, Het kan zijn dat betalingen of vergoedingen, waarvan sprake is, nog door de verzekerde zelf moeten worden betaald, omdat het eigen risico nog niet op is gemaakt.

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt ?

Misschien heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelende arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Het antwoord op deze vragen kan een ‘levenstestament’ zijn.

BENT U VOOR UW ZORGVERZEKERING KLANT VAN ZILVEREN KRUIS ACHMEA?


Zilveren Kruis Achmea geeft voor haar klanten een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief bevat actuele en voor u belangrijke informatie over zorg, gezondheid en verzekeren. De nieuwsbrief wordt maandelijks verzonden naar uw e-mailadres en is gratis.
U kunt een abonnement op de nieuwsbrief als volgt aanvragen:
• Ga naar www.zilverenkruis.nl
• Op de homepagina: kies “klantenservice” en vervolgens ”nieuwsbrief”
• Op de aanmeldpagina: vul uw relatienummer en uw e-mailadres in.

Subcategorieën