Hartelijk welkom op de website van de Achmea Gepensioneerden Vereniging

De Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV) is formeel opgericht op 1 juli 2010. De AGV is een gezelligheids-vereniging voor en door ge(pre)pensioneerde oud-medewerkers die vanuit hun actieve dienst bij Achmea bedrijfs-onderdelen zijn gepensioneerd. Dit zijn de A-leden. <A-leden>. 

Wij behartigen ook de belangen ten aanzien van pensioen, inkomen, zorg en welzijn. Dit doen wij niet alleen voor de A-leden. Wij doen dit ook voor oud-medewerkers die pensioen ontvangen maar voor de pensioendatum Achmea verlaten hebben en bij een andere werkgever in dienst zijn geweest.
Dit zijn de B-leden <B-leden>.

Uw voordelen <Voordelen lidmaatschap>. Geïnteresseerd ? <Lid worden>.


 

Nieuwsarchief en naslag Zorg, Welzijn en Wonen

A-leden zijn:

  1. Oud-medewerkers die direct van uit hun dienstverband bij onderdelen van Achmea en haar rechtsvoorgangers zijn gepensioneerd.
  2. Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een deeltijdpensioen of een overbruggingsuitkering voordat u met pensioen gaat? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor het A-lidmaatschap. Neem via de menukeuze 'Contact' met ons op.
  3. A-lid kun je ook worden als je bij een ander bedrijf dan Achmea met pensioen gaat, maar je hebt wel tenminste 25 jaar bij Achmea en haar rechtsvoorgangers gewerkt. Neem via de menukeuze 'Contact' met ons op.

De sociale activiteiten voor de A-leden worden per AGV locatie georganiseerd. U kunt als A-lid kiezen van welke locatie u lid wilt worden. Vaak is dit de locatie waar u de meeste oud-collega’s verwacht te ontmoeten. U kunt ook kiezen voor de locatie in de buurt van uw woonplaats.