Hartelijk welkom op de website van de Achmea Gepensioneerden Vereniging

 

De Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV) is formeel opgericht op 1 juli 2010. De AGV is een gezelligheids-vereniging voor en door ge(pre)pensioneerde oud-medewerkers die vanuit hun actieve dienst bij Achmea bedrijfs-onderdelen zijn gepensioneerd. Dit zijn de A-leden. <A-leden>. 

Wij behartigen ook de belangen ten aanzien van pensioen, inkomen, zorg en welzijn. Dit doen wij niet alleen voor de A-leden. Wij doen dit ook voor oud-medewerkers die pensioen ontvangen maar voor de pensioendatum Achmea verlaten hebben en bij een andere werkgever in dienst zijn geweest.
Dit zijn de B-leden <B-leden>.

Uw voordelen <Voordelen lidmaatschap>. Geïnteresseerd ? <Lid worden>.


 

Nieuwsarchief en naslag Zorg, Welzijn en Wonen

B-leden zijn medewerkers die na afloop van hun dienstverband bij Achmea of één van haar rechtsvoorgangers bij een andere werkgever hebben gewerkt of als zzp’er actief zijn geweest. Door hun vroegere dienstverband bij Achmea genieten zij pensioen van een Achmea-pensioenuitvoerder.

B-leden worden uitgenodigd voor locatiebijeenkomsten waar presentaties over pensioenen en zorg worden gegeven. Individuele vragen kunnen per e-mail worden gesteld.