Hartelijk welkom op de website van de Achmea Gepensioneerden Vereniging

De Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV) is formeel opgericht op 1 juli 2010. De AGV is een gezelligheids-vereniging voor en door ge(pre)pensioneerde oud-medewerkers die vanuit hun actieve dienst bij Achmea bedrijfs-onderdelen zijn gepensioneerd. Dit zijn de A-leden. <A-leden>. 

Wij behartigen ook de belangen ten aanzien van pensioen, inkomen, zorg en welzijn. Dit doen wij niet alleen voor de A-leden. Wij doen dit ook voor oud-medewerkers die pensioen ontvangen maar voor de pensioendatum Achmea verlaten hebben en bij een andere werkgever in dienst zijn geweest.
Dit zijn de B-leden <B-leden>.

Uw voordelen <Voordelen lidmaatschap>. Geïnteresseerd ? <Lid worden>.


 

Maandag 9 september jl. heeft de Raad van Bestuur alle medewerkers van Achmea met onderstaand bericht geïnformeerd over het ontzamelen en herinrichten van de kunstcollectie van Achmea.

De Raad van Bestuur heeft de AGV verzocht om ook de leden van de AGV met onderstaand bericht hierover te informeren.
Aan dit verzoek geven wij hierbij graag gehoor.

Achmea ontzamelt kunstcollectie

Achmea heeft ongeveer 4500 kunstwerken. Die kunnen we helaas niet allemaal kwijt. We brengen de collectie daarom terug tot zo’n 1500 werken. Die krijgen een passende plek op de locaties. De overige werken worden geveild. Ook AGV-leden kunnen mee bieden.

Of je nou in Tilburg, Apeldoorn, Leiden of op een andere Achmea-locatie bent, overal word je omringd door kunst. Schilderijen, beelden, foto’s en glazen objecten die we ooit zelf kochten of kregen van klanten, personeelsverenigingen en onze rechtsvoorgangers.

De collectie bevat werken van toonaangevende, hedendaagse kunstenaars als Thomas Houseago, Erwin Olaf en Atelier van Lieshout. En minder recent werk van bekende, moderne kunstenaars als Karel Appel en Corneille. We hebben ook veel kunst met een regionale verbinding. Zoals de schilderijen van de Friese Douwe Elias.

Kunst krijgt passende plek op locatie
Achmea is een fusieorganisatie. Daardoor groeide de kunstcollectie snel uit tot zo’n 4500 werken. Die kunnen we helaas niet allemaal kwijt. Ongeveer twee derde is continu opgeslagen. Dat botst met onze opvatting dat je kunst moet zien, horen, voelen, beleven!

Zorgvuldig selectieproces met medewerking van AGV-leden
Het aantal vierkante meters kantoor neemt steeds verder af. Daarom brengen we de kunstcollectie terug tot ongeveer 1500 werken die het waard is om te presenteren! Die krijgen een passende plek op de locaties. Na een zorgvuldig selectieproces stoten we de overige werken af. Bijna 40 AGV-leden hebben in 2018 na onze oproep op enige wijze bijgedragen in de voorbereiding van dit selectieproces. De kennis van de oud-collega’s over bepaalde werken heeft onder meer aanvullende informatie opgeleverd over bijvoorbeeld maatschappelijke-, relatie- of emotionele waarde van de objecten die in aanmerking kwamen voor ontzamelen. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal werken alsnog behouden is gebleven voor de Achmea kunstcollectie of opgenomen is in het Historisch Erfgoed Achmea (HEA)-archief.  Een adviescomité heeft meegedacht over de eindselectie. Hierin is Jan Menderink namens de AGV vertegenwoordigd. Ook de COR, de Vereniging Achmea, HEA-leden, Corporate Communicatie en professionele kunstkenners maken deel uit van deze commissie.

We zijn met enkele musea in gesprek over herplaatsing van een aantal werken. Dit zijn werken die interessant zijn voor een groot publiek of passen bij de collectie van een museum.

Meebieden op kunstwerken via online veilingen
De andere werken die we ontzamelen, veilen we online. Ook AGV-leden en medewerkers kunnen mee bieden. De opbrengst gebruiken we voor beheer en onderhoud van de kunstcollectie.  

Kunst draagt bij aan een plezierige werkomgeving
We houden een collectie over van zo’n 1500 werken. Er is een nieuw inrichtingsplan gemaakt dat recht doet aan de ruimten, die de verhaallijnen in de collectie zichtbaar maakt en bijdraagt aan een plezierige werkomgeving. Leeuwarden, Apeldoorn en Zeist zijn respectievelijk in november, december en januari opnieuw ingericht. De herinrichting van Leiden, Tilburg en Leusden is gepland in februari en maart 2020.

Boven uw eigen bank
U ontvangt tijdig bericht over de mogelijkheden om in te schrijven voor de online veilingen. Wie weet hangt uw favoriete kunstwerk van toen straks boven uw eigen bank. 

Achmea Gepensioneerden Vereniging
Commissie Communicatie